Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereHeide, Ola M.

I gamle dagar var det både hulder og nøkk i Forrs-marka på Grytøy
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:36 - 37
Tradisjon, tru og overtru vedrørande slakting i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Mat
Bind nr:24
Utgivelse nr:366
År:2014
Fra/Til side:185 - 192
Ein pioner og verket hans. Planting av framande treslag på Vaskinn på Grytøya....
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Gardar og gardsdrift
allment
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:326 - 330
Søkkenotfiskeetter sei iAndfjorden i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:373
År:2016
Fra/Til side:397 - 406
Selinvasjon på kysten
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:376
År:2017
Fra/Til side:10 - 20
Stor-akkaren i Toppsundet
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Fiske
Allment
Bind nr:25
Utgivelse nr:377
År:2017
Fra/Til side:33 - 42
Torving og torvmyrer på Inner-Gryta i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Gardar og gardsdrift
Arbeid
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:141 - 152