Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereRingaker, Øystein

JulAndersdagjen
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:86 - 89
Folkeviser i Beiarne
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Viser
Samlingar
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:317 - 325
Da kongens allmenning ble statskog
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Allmenn historie
Bind nr:25
Utgivelse nr:378
År:2017
Fra/Til side:90 - 98