Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereHaug, Anna

Søren Kierkegårds far
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Biografiar
Jubileumshelsingar, minneord
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:321 - 322
“Med påholden pen”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
"Påholden penn"
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:74 - 76
Tillegg til “Med påholden pen”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
"Påholden penn"
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:227 - 228
Grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Grindgang
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:167 - 168
Tore Hund. Kva tyder namnet Hund?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Namn, personnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:293 - 297
Tore Hund. Kva tyder namnet Hund?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Namn, personnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:410 - 414
Tore Hund. Kva tyder namnet Hund?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Namn, personnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:445 - 447
Ei ættesoge ( Harjo)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:322 - 325
Litt om ætta Hundevad  (frh. frå VI 553)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:45 - 46
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:80 - 85
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:106 - 109
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:143 - 145
Ætta Hundevad. Etterskrift
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:24 - 26
Namn på her - eller har -.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:199 - 201
Hovdasegel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:37 - 38
Kons-namna
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:94 - 95
Gamle øynamn. Vega
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:390 - 391
Vesterålen - Vester - amdh - len ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:153 - 156
Er Vesterålen -. II. “Flatøyarbok”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:187 - 190
Er Vesterålen ei forvansking av Vester-Åmdh ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:409 - 414
Frå Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:64 - 67
Hugskott, eller -?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Tru
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:250 - 253
Solgjesten
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Ver,vind og solmerke
Solmerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:53 - 55
Solmerke o.a.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Ver,vind og solmerke
Solmerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:121
År:1954
Fra/Til side:198 - 201
Solgjester
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Ver,vind og solmerke
Solmerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:279 - 279
Midnattsol - Mørketid
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Ver,vind og solmerke
Solmerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:398 - 404
Kvifor kjenner ikkje sogene Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Vesterålen
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:169 - 173
Kvifor kjenner ikkje sogene Vesterålen II
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Vesterålen
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:220 - 221
Litt om Melbu i gamal tid
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Vesterålen
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:109 - 114
Om namnet Lauksund i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:295 - 296
Gamle gardsnamn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:339 - 341
Gard og grend i sogeljos, Haug i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:401 - 415
Gard og grend i sogeljos, Haug i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:437 - 445
Gardsnamnet Ongstad i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:28
År:1929
Fra/Til side:1 - 4
Foxstrand
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:81 - 88
Ordtøkje, frå Hadseløya
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:3
Utgivelse nr:30
År:1929
Fra/Til side:97 - 98
Gamle øynamn. Anda - Omd ?
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:172 - 176
Gamle øynamn. Ylfi
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:31
År:1930
Fra/Til side:223 - 226
Gamle øynamn. , Gimsøy
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:300 - 303
Gamle øynamn IV
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:370 - 372
Bjørnskinn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:377 - 380
Små merknader til gamle namn. Øksnes - Øgsfjord
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:411 - 414
Gamle øynamn V
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:81 - 82
Gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:232 - 236
Blad av Ylfe soga
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:276 - 281
Blad av Ylfe soga, 2
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:311 - 316
Små merknader til gamle namn.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:135 - 139
Manne i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:322 - 323
Blad av Ylfe soga, 3
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:334 - 338
Viter (varder ) i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Veter
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:428 - 430
Gardsnamnet Kvitnes
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:444 - 446
Små merknadr til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:456 - 469
Småstubbar. Hermingar etter dei gamle Haug-karan
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:484 - 487
Litt om noen nordlandske stedsnavn av J.K.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
allment
Bind nr:5
Utgivelse nr:57
År:1937
Fra/Til side:41 - 44
Namn på kinn og bugr (mrknader)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:90 - 92
Ofot - Lofot
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:178 - 182
Kalsnes på Langøy
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:200 - 204
Alost
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:230 - 235
Historisk bakgrunn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Språk
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:281 - 285
Makkur m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:298 - 300
Ljos og myrk i stadnqmn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
allment
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:332 - 333
Gotadalen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:334 - 336
Namn som kom bort - lensrekneskapen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:71 - 75
Namn som kom bort--, lensrekneskapen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:97 - 101
Nokre øynamn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:129 - 135
Gamalt heimana
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Mat
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:146 - 147
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:502 - 505
Svart i stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:510 - 511
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:550 - 553
Småstykke
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:562 - 563
Små merknader til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:135 - 139
Ad Rymbelga
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Språk
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:138 - 139