Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereHeber, Gustav

Hålogalands grenser
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:591 - 593
Kvener og nordmenn i kamp i vikingetiden
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:120
År:1953
Fra/Til side:142 - 142
Sølvinnskudd i Norges Bank utlignet i 1816 på nordnorske fogderier
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:295 - 304
Kronens inntekter fra Hålogaland og Finnmark 1567
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:403 - 409
Hålogalands ledingsflåte
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Båtar
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:575 - 576
Ut-Røst ( om jekter)
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Båtar
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:503 - 503
Selaveidhr f. Jakt på sælhund og utbytte derav
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Fangst
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:232 - 235
Finnmarks historie
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:325 - 327
“Vaagebok”
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Fiske
Lofotfiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:101 - 103
Hva vet vi om Trollfjordslaget
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Fiske
Lofotfiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:56 - 60
Våg fisk
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:417 - 422
Prisen på tørrfisk i Hålogaland i det 17.årh.
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:348 - 350
Varens værdi og priser i Hålogaland og Finnmark i midten av det 16de årh
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:156 - 160
Innførelsen av kristendommen i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:445 - 446
Hvad vet vi om Knutskirken?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Enkelte kjerker, alfabetisk
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:91 - 93
Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:277 - 279
Reinsamer og skiløping
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Samer og samiske emne
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:140 - 142
Håloga-ætten
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:295 - 301
Hvad vet vi om Harm ?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:22 - 24
Havstrekninger
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:441 - 442
Spredte opplysninger om Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:116
År:1952
Fra/Til side:559 - 572
Stedsnavnet Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:9 - 9
Hvad vet vi om Omd?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:213 - 216
Omdh
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:163 - 163
Stedsnavnene Passvik
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:404 - 404
Navnet Salta
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:371 - 372
Er Vesterålen en forvanskning av Vester-åmdh-len
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:257 - 260
Nordnorske navn. Vesterålen. Senja.
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:91 - 93
Havgule og Landsønning
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:558 - 560
Land-sønning eller Skottung
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Ver,vind og solmerke
Ver og vind
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1958
Fra/Til side:328 - 328
Er Vesterålen en forvanskning av Vester-åmdh- len
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Vesterålen
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:257 - 260
Drikkevise
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Viser
Einskilde viser
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:320 - 320
Hvorfor kjenner ikkje sagaene navnet Vesterålen ?
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
allment
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:352 - 357
OMDH
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:149 - 150
Kjefsøynavnet
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:174 - 177
Sessøya, Hestmann, Ambátt
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1939
Fra/Til side:258 - 260
kirkenes landsskyldgods i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:402 - 404
Odelsskatt og leilendingsskatt
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:164 - 166
Kan der fra Nordlandsbåtene....... ( årelengde , keipavstand)
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Båtar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:332 - 334