Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereHeide, Hjalmar

Kjelder til forskingsføremål
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:571 - 573
“Nord-Norge sin største politikar”. Stortingspolitikar Sivert Andreas Nielsen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:172 - 174
Noko om fiskereiskapar og fiskebåtar gjennom tidene
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Båtar
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:537 - 540
På “Vår-Finnmarka”. Eit tidsbilete
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Allment
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:454 - 456
Høvedsmannen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:145
År:1964
Fra/Til side:347 - 348
Litt fiske- og fangsthistorie
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Allment
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:278 - 279
Noko om fiskereiskapar og fiskebåtar gjennom tidene
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Naust, bruk og børnskap
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:537 - 540
Ulukker på sjøen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Uver og ulykker
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:521 - 523
“Akk, husmanns kår er armod”. (Jørgen Moe)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:587 - 587
Ymse lovbrot og straffemåtar i Pietismen si tid
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Rettssaker o.l
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:469 - 471
Litt namnegransking (Heide)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:379 - 380
Gamalt frå Grytøy
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Rettssaker o.l
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:303 - 304
Krongods, kyrkjegods og klostergods i Senja fogderi
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:133
År:1940
Fra/Til side:405 - 406