Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereHestman, Johannes

Nordlandske stedsnavne. Hestmana
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:189 - 191
Dr. Fredrerik Ingerslev. Jonas Lie.
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:330 - 331
Eit 1905-minne
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:346 - 346
Fredrik Stang, 1808 - 1856
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Hestman, Johannes
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:378 - 380
Bernhard Dunker
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:40 - 43
Turistforeningens årbok 1938
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:224 - 224
Bernhard Dunker
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:72
År:1941
Fra/Til side:40 - 43
Lappedrakten av Gjertrud og Guttorm Gjessing
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:78 - 79
Peter Wessel Zappfe: Om det tragiske
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:126 - 127
Guttorm Gjessing: Fangstfolk
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:149 - 150
N.A.Ytreberg: Nordlandske handelssteder
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:196 - 197
Ingrid G Semmingsen: Veien mot vest
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:197 - 199
Nordnorske handelssteder, et suplement
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Bokmeldingar
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:363 - 364