Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereKarlsen, Jørgen

Sokneprest Maurits Madsøn Rasch i Rødøy, 1612-1626
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:400 - 402
Bjørn i Herøy og Bjørnøya i Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Dyr
Bind nr:7
Utgivelse nr:103
År:1948
Fra/Til side:586 - 588
Etter futen N. Kangs beskrivelse av tilhøva i Finnmark 1694
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:359 - 361
Om Finnmark i det 17.århundre
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Finnmark
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:144 - 152
Fiskegrunner i Kvalsund, Tromsøysund
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Meder
Bind nr:7
Utgivelse nr:101
År:1948
Fra/Til side:522 - 524
Fiskegrunner i Indre Kvalsund
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Meder
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:12 - 14
Kulturbilder fra Nordland i det 16. og 17. århundre
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Allment
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:314 - 322
Nokre stubbar, sagn og overtru frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:426 - 427
Nokre stubbar frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:452 - 455
Sankthansbålets opphav i Norge
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Skikkar, tru og overtru
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:54 - 59
Nessekongene i Nord-Norge.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:325 - 329
Om å stemme blod og sette fast tjuven
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Helse, medisin
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:450 - 452
Om å stemme blod og sette fast tjuven
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Helse, medisin
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:450 - 452
Om kirkene i Lurøy og Rødøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Enkelte kjerker, alfabetisk
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1952
Fra/Til side:428 - 435
Utnamn som stril - skolp - skoltlapp
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Namn, personnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:96 - 98
Om Tomas von Westens misjonsreise i Finnmark 1716.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Reiser,
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:343 - 347
Om samene i Norden
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Samer og samiske emne
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:121 - 128
De siste reinsamer (fjellapper) i Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Samer og samiske emne
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:372 - 376
Noen ord fra Lurøymålet
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:589 - 591
Ord og vendingæ frå Lurøy-måle, Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:233 - 241
Stadnamn i Kvinna
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:202 - 206
Langkonhella
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:95 - 95
Senja - eit gamalt og vanskeleg stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:415 - 416
Et oversyn over skolevesenets tilstand i 1818, forsåvidt angår Lofoten og Salten.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Skole
Skole og skoleminne
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:389 - 395
Ordtak og ordspell frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Ordtak,rim,reglar
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:415 - 417
Biskop Schønheyders visitatsberetning for Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:443 - 447
Den første kirkeordning i Nordland efter reformasjonen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:15 - 21
Den første kirkeordning i Nordland efter reformasjonen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:48 - 53
Nordland i det 16de årh.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:168 - 173
Notater om ymse pr.gjeld i Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:191 - 194
Noen notater om Bodin,m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:203 - 207
Litt om noen nordlandske stedsnavn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:248 - 254
Litt om noen nordlandske stedsnavn, frh frå s 254
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:285 - 287
Litt om Troms fylkes antropologi
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:291 - 294
Litt om Troms fylkes antropologi, frh. frå h 1,35
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:304 - 305
Noen fiskeplasser i Allersundet (Lurøy)
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Meder
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:339 - 341
Ein hysterikar og dagdrømmar frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:350 - 351
Merknad til gamle namn
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:93 - 95
Hestmona - eingong til
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:209 - 211
Ofot -Lofot
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:212 - 213
Gildeskål II
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:227 - 229
Alost ein gong til
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:274 - 275
Hjarthellaren
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Arkeologi
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:276 - 277
Hestmona- Hestmann, m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:368 - 370
Røverne i Refsdalen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeminne
Segner, alfabetisk etter stadnamn
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:454 - 455
Væring --fjerding --fjording
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:27
Fra/Til side:26 - 27
Utnamn frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Namn, personnamn
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:259 - 260