Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereMoksnes, Nils

Komsakulturen, nokre merknader
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:209 - 210
Altagard
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:537 - 546
Altagard frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:569 - 579
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:4 - 8
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:569 - 579
Altagard frh (retting X s 175)
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:212
År:1957
Fra/Til side:73 - 82
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:130 - 136
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:145 - 153
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:186 - 191
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:217 - 224
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:264 - 267
Altagard frh
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Finnmark
Stader i Finnmark
Bind nr:10
Utgivelse nr:218
År:1958
Fra/Til side:273 - 283
Kåfjord koparverk i Alta
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:58 - 63
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:110 - 115
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:146 - 152
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:174 - 183
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:202 - 210
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:94
År:1946
Fra/Til side:231 - 235
Namnet Gamst.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:210 - 210
Or Speculum boreale av Hans ansen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:76
År:1942
Fra/Til side:169 - 178
Or Speculum boreale av Hans Hanssen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:224 - 230
Or Speculum boreale av Hans ansen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:286 - 288
Or Speculum boreale av Hans Hanssen Lillienskiold
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Allmenn historie
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:318 - 320
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:335 - 348
Laksefisker i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:81
År:1943
Fra/Til side:404 - 408
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:443 - 448
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:473 - 477
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:512 - 516
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Allment
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:523 - 533