Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereNæss, Leonhard

Sumt um eit dalefolk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:22 - 32
Brigde i namneskikk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Namn, personnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:15 - 19
I kveldsæta
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:31 - 38
Han Grotaa-Jo
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:12 - 18
Tri folkeslag. Tri folkeskil.
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:338 - 340
Norske stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Stadnamn
allment
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:120 - 123
Gildeskål
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:225 - 226