Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

Velg forfattereNæss, Leonhard

Sumt um eit dalefolk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:22 - 32
Brigde i namneskikk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Namn, personnamn
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:15 - 19
I kveldsæta
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Folkeliv, tradisjonar
Gammal tradisjon og forteljingar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:31 - 38
Han Grotaa-Jo
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Biografiar
Om personar, livshistorie o.a.
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:12 - 18
Tri folkeslag. Tri folkeskil.
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:338 - 340
Norske stadnamn
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Stadnamn
allment
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:120 - 123
Gildeskål
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Stadnamn
Stadnamn
Bind nr:5
Utgivelse nr:63
År:1938
Fra/Til side:225 - 226