Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Byar, byhistorie


Byarkitektur og byplanlegging i Nord-Norge på 1800-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Hage, Ingebjørg
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:265
År:1990
Fra/Til side:171 - 185
Byoppkomsten i Nord-Norge, med sideblikk på Nordkalotten
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:290 - 306
Den historiske utvikling av byer og tettsteder i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Munch, Jens Storm
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:147 - 168
Å studere bykultur. Erfaringar og eksempel frå eit prosjekt om daglegliv i Trondheim
Forfatter/e Emne Bind
Kaldal, Ingar
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:306
År:2000
Fra/Til side:348 - 362
Hva har skjedd innenfor by- og bygdehistorieskrivinga etter 1970?
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklund, Ivar
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:243
År:1984
Fra/Til side:499 - 503
Fra fiskevær til industristed
Forfatter/e Emne Bind
Fremmerlid, Astri
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:455 - 463
Byens grenser og den urbane terskel
Forfatter/e Emne Bind
Myhre, Jan Eivind
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:307 - 320
Planlegging som bykultur
Forfatter/e Emne Bind
Svendsen, Oddvar
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:321 - 335
Hva gjør en by til en by?
Forfatter/e Emne Bind
Thorsnæs, Geir
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:304
År:1999
Fra/Til side:242 - 265
Nordnorsk byhistorie Eit temahefte I
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:264
År:1990
Fra/Til side:105 - 105
Nordnorsk byhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:304
År:1999
Fra/Til side:241 - 241
Nordnorsk byhistorie II
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:305
År:2000
Fra/Til side:289 - 289
Byhistorie i Nord-Norge - et utsyn
Forfatter/e Emne Bind
Niemi, Einar
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:264
År:1990
Fra/Til side:111 - 124
Den seinmoderne byen mellom rurbanisering og globaisering. Eksemplet Tromsø.
Forfatter/e Emne Bind
Tjelmeland, Hallvard
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:306
År:2000
Fra/Til side:337 - 347
Byutvikling og bymiljø i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:145 - 146
Glimt frå nordnorske bymiljø i litteraturen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:180 - 192
Gamle fotografi frå Bodø ( jfr. XVII .215)
Forfatter/e Emne Bind
Knutssøn, Gunnar
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:254
År:1987
Fra/Til side:323 - 325
Gamle fotografi, Bodø
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:215 - 216
Opplysningar om foto og skisser XI s 499-527
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:11
Utgivelse nr:149
År:1965
Fra/Til side:528 - 528
Hammerfests tilblivelse som by i europeisk og dansk-norsk helstatsperspektiv
Forfatter/e Emne Bind
Danielsen, Rolf
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:264
År:1990
Fra/Til side:125 - 134
Litt om fangst og næringsliv i Hammerfest for 100 år siden
Forfatter/e Emne Bind
Bentsen, Einar
Byar, byhistorie
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:148 - 153
Det året Harstad vart by
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:195 - 198
Harstad - fra strandsted til regionsenter
Forfatter/e Emne Bind
Steinnes, Kristian
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:304
År:1999
Fra/Til side:278 - 288
Identitet, økonomi og bygrenser i Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Steinnes, Kristian
Byar, byhistorie
Bind nr:21
Utgivelse nr:317
År:2003
Fra/Til side:241 - 252
Stilglimt frå lokalmiljøet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:245
År:1985
Fra/Til side:33 - 39
Stilglimt frå lokalmiljøet II . “Sveitserhusa”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Byar, byhistorie
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:175 - 180
Kommunikasjonslinjer, arbeidsliv og handel i Mo 1850-1900
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Byar, byhistorie
Bind nr:16
Utgivelse nr:233
År:1982
Fra/Til side:169 - 179
Narvik - Byen som blei skapt av banen
Forfatter/e Emne Bind
Aas, Steinar
Byar, byhistorie
Bind nr:20
Utgivelse nr:304
År:1999
Fra/Til side:266 - 277
Er Vardø og Hammerfest de eldste byene i Nord-Norge?
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:265
År:1990
Fra/Til side:153 - 160
Vardø 1850-1950. Grensepost og fiskevær
Forfatter/e Emne Bind
Balsvik, Randi Rønning
Byar, byhistorie
Bind nr:18
Utgivelse nr:265
År:1990
Fra/Til side:161 - 170
Hvorledes Tromsø blev by
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Byar, byhistorie
Bind nr:1
Utgivelse nr:12
År:1923
Fra/Til side:16 - 25
Skansen i Tromsø og Norges grenser i nord
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Byar, byhistorie
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:133 - 140