Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Fiske


Lofotfisket i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Sunnanå, Olav
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:154 - 159
Bøker og forfattarar frå fiskar-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Karl Egil
Fiske
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:153 - 168
-de rige fiskerier fra gamle dage. 1800-tallet,Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Furu, Einar
Fiske
Bind nr:21
Utgivelse nr:322
År:2004
Fra/Til side:385 - 396
Dagsror
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Brox, Ottar
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:191 - 197
På “Vår-Finnmarka”. Eit tidsbilete
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:454 - 456
Høvedsmannen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:145
År:1964
Fra/Til side:347 - 348
Litt fiske- og fangsthistorie
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:278 - 279
Fra fiskevær til industristed
Forfatter/e Emne Bind
Fremmerlid, Astri
Fiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:455 - 463
Livet til fiskarbonden for 80-90 år sidan
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:429 - 430
“Passio Olavi”, et kildested om Finnmarks-fisket på 1100-t.
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:117 - 121
Landglunt og skårunge
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:146
År:1965
Fra/Til side:381 - 385
Landglunt, skårunge, kokkglunt
Forfatter/e Emne Bind
Grøttland, Kristine Lind
Fiske
Bind nr:17
Utgivelse nr:250
År:1986
Fra/Til side:208 - 210
Skårungstykke
Forfatter/e Emne Bind
Meløy, Lydolf Lind
Fiske
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:212 - 212
Steinavær. Eit utdøydd fiskevær
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Johannes
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:155
År:1967
Fra/Til side:166 - 172
Gamle fiske-vedtekter
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:356 - 360
Auvær og Håja i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Fiske
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:333 - 339
Fila og Langesve. Sagn og virkelighet om de bortglømte fiskebanker utenfor Karlsøy prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Bind nr:15
Utgivelse nr:207
År:1980
Fra/Til side:366 - 375
Flag
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:137 - 141
Fjærefisk
Forfatter/e Emne Bind
Liberg, Odd A.
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:395 - 397
Longa og skrei som søker ferskvatn- ei gammel tru
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:142
År:1963
Fra/Til side:224 - 224
Longa og skrei som søker ferskvatn
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:280 - 280
Om “snaring av fisk”. Har det førekome i Nord-Norge ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:18
Utgivelse nr:271
År:1991
Fra/Til side:357 - 358
Om snaring av fisk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:391 - 391
Snaring av fisk ?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:391 - 392
Om snaring av fisk
Forfatter/e Emne Bind
Nordsjø, Kåre d.e.
Fiske
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:452 - 452
Kvalsoger
Forfatter/e Emne Bind
Nordsjø, Kåre d.e.
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:135
År:1962
Fra/Til side:49 - 51
Lofotfisket i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Sunnanå, Olav
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:214
År:1958
Fra/Til side:154 - 159
“Vaagebok”
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:119
År:1953
Fra/Til side:101 - 103
Lofotloven av 23. mai 1857. Et hundreårsminne
Forfatter/e Emne Bind
Thomas, Harald
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:212
År:1957
Fra/Til side:88 - 95
Lofotloven av 23. mai 1857. Et hundreårsminne
Forfatter/e Emne Bind
Thomas, Harald
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:213
År:1957
Fra/Til side:122 - 129
Vågablom
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:132 - 133
Lofothavet
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:12 - 17
“Den store brennevinskrigen”- eit sosialhistorisk tidsbilete frå Lofoten i 1890-åra
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Karl Egil
Fiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:433 - 454
Den store “brennevinsdagen” i Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Hansteen, Peder A.
Fiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:242
År:1984
Fra/Til side:492 - 494
I Lofotkista ( jfr. XX s 188)
Forfatter/e Emne Bind
Klausen, Ann K.
Fiske
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:165 - 180
Frå Lofothavet
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:12 - 17
Lofot-tradisjon
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:511 - 519
Lofotfisket - den gamle tradisjonen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Fiske
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:28 - 35
Hva vet vi om Trollfjordslaget
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:56 - 60
Stoff om lofotfisket i eldre “Håløygminne”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:188 - 188
Fiskemêd i midtre Toppsundet
Forfatter/e Emne Bind
Austrøne, Håkon
Fiske
Bind nr:15
Utgivelse nr:199
År:1978
Fra/Til side:44 - 56
Litt om “fisken i havet” og méer på klakkar og tilrorar i Vestnessundet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Johannes
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:142 - 145
Meder på vadsett, linsett og fiskeklakkar utom Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Johannes
Fiske
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:210 - 211
Fiskegrunner i Kvalsund, Tromsøysund
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Bind nr:7
Utgivelse nr:101
År:1948
Fra/Til side:522 - 524
Fiskegrunner i Indre Kvalsund
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:12 - 14
Noko om fiskereiskapar og fiskebåtar gjennom tidene
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:537 - 540
Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap” Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:431 - 431
Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap” Innsamling av namn og nemningar på “bruk og børnskap”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:163
År:1969
Fra/Til side:431 - 431
I det gamle naustet. I.Om bruk og børnskap i naust og sjøbu
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Fiske
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:101 - 107
Dei gamle nausta (sml XIII s 100)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Fiske
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:110 - 112
I det gamle naustet. ( sml XIII s 100) II. I ein sjøskjå nedmed fjorden
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:108 - 109
Tru og overtru ved fiske m.m.
Forfatter/e Emne Bind
Ytterstad, Bård
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:88 - 88
Overtro ved kveite- og laksefisket
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Fiske
Bind nr:14
Utgivelse nr:197
År:1977
Fra/Til side:609 - 614
Tro og overtro hos fiskerne
Forfatter/e Emne Bind
Sørhaug, Olaf Kjell
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:390 - 394
Marmæl og havmann
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:138
År:1963
Fra/Til side:113 - 127
Lyngsalpene - vakre, men farlige
Forfatter/e Emne Bind
Jensen, Hans B.
Fiske
Bind nr:21
Utgivelse nr:314
År:2002
Fra/Til side:167 - 169
I kamp med naturkreftene (snøskred)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Fiske
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:111 - 111
En dramatisk hjemtur
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Fiske
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:91 - 94
En ulykkesnatt på havet utafor Vardø. 15.april 1875
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Fiske
Bind nr:14
Utgivelse nr:189
År:1975
Fra/Til side:273 - 277
Et forlis ved Sørøy i Finnmark år 1870
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:29 - 34
Skjedde det en stor ”Søe Skade” for Vardø, julaften 1625 ?
Forfatter/e Emne Bind
Solhaug, Odd
Fiske
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:226 - 229
Ulukker på sjøen
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Fiske
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:521 - 523
Sjølik og varsel
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Fiske
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:380 - 383
Sjølik
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Fiske
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:83 - 85
Tradisjon om gobo’n
Forfatter/e Emne Bind
Trohaug, Kjellrun Kristoffersen
Fiske
Bind nr:12
Utgivelse nr:162
År:1969
Fra/Til side:398 - 399
Beisvær i storsildtida
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Fiske
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:54 - 56
Tilrora og me'e.
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Sivert
Eidnes, Hans
Fiske
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:264 - 272
Noen fiskeplasser i Allersundet (Lurøy)
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Fiske
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:339 - 341
Tilrorar og meder
Forfatter/e Emne Bind
Leikvik, Hans Olsen
Fiske
Bind nr:4
Utgivelse nr:52
År:1936
Fra/Til side:418 - 423
Tilrorar og meder
Forfatter/e Emne Bind
Leikvik, Hans Olsen
Fiske
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:431 - 436
Lofot-tradisjon
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:56
År:1937
Fra/Til side:15 - 25
Eldakallen og Bustemannen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:261 - 263
Aning og førevarsel
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:365 - 367
Litt om finnmarksfisket 1882 og hellegravene på Kolahalvøya
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:388 - 390
Ei gamal soga frå 1812
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:418 - 419
Steinbua i Raftsund
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:422 - 424
Gamle sett og tilrorar på Andneshavet,Andfjorden og Kvæfjorden.
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:475 - 482
Fiske og fordom
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Fiske
Bind nr:5
Utgivelse nr:71
År:1940
Fra/Til side:497 - 503
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:80
År:1943
Fra/Til side:335 - 348
Laksefisker i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:81
År:1943
Fra/Til side:404 - 408
Tilrorar og meder frå Meløyvær og Steinavær i Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Hans
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:422 - 425
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:443 - 448
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:473 - 477
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:512 - 516
Laksefisket i Altaelva frå om lag år 1700 til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Fiske
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:523 - 533
Det store forliset i Sebuska I og II
Forfatter/e Emne Bind
Utnes, Dag
Holand, Gunnar
Fiske
Bind nr:23
Utgivelse nr:358
År:2012
Fra/Til side:431 - 434
Det store forliset i Sebuska III
Forfatter/e Emne Bind
Utnes, Dag
Fiske
Bind nr:23
Utgivelse nr:358
År:2012
Fra/Til side:435 - 438
Hvem har æren for rorbuene i Lofoten ?
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:360
År:2013
Fra/Til side:4 - 7
Rorbua før 1850 - ein middelalderbustad, og litt om ord og gløymde nemningar
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:81 - 85
Rorbuer i Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Smørvik, Per
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:113 - 117
Tørrfisksortering og kvalitetsbetegnelser for tørrfisk
Forfatter/e Emne Bind
Bottolfsen, Øystein
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:367
År:2014
Fra/Til side:230 - 245
Fisken og samfunnet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:368
År:2015
Fra/Til side:253 - 268
Stokkfiskr, bakalao /kabeljau og handelsvareordning
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Eldar
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:371
År:2015
Fra/Til side:341 - 345
Søkkenotfiskeetter sei iAndfjorden i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Fiske
Bind nr:24
Utgivelse nr:373
År:2016
Fra/Til side:397 - 406
Stor-akkaren i Toppsundet
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Fiske
Bind nr:25
Utgivelse nr:377
År:2017
Fra/Til side:33 - 42