Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Folkeliv, tradisjonar


Kulturbilder fra Nordland i det 16. og 17. århundre
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:314 - 322
Et tidsbillede fra 1812
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:220 - 221
“De talte om Knoff, det evige emne”- handelsstedet i Hamsuns “Landstrykere”
Forfatter/e Emne Bind
Ulvang, Oddvar M.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:183 - 194
Hamsuns Nordland- det gamle og det nye
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:16
Utgivelse nr:240
År:1984
Fra/Til side:399 - 409
Gammeltida kverv
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:465 - 472
Ein bakardag i “Gammel-gården” på Lundenes
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Ivar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:
Fra/Til side:226 - 226
En bakadag før i tida ( på dialekt )
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:573 - 577
Nordnorske bryllaupsskikkar og bryllaupsmusikk
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:453 - 464
Litt om dugnad (tidl. 4/1939)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:15
Utgivelse nr:205
År:1979
Fra/Til side:304 - 306
Gamle foto
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:190 - 191
Martin Nilsa fortel--
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:14
Utgivelse nr:185
År:1974
Fra/Til side:142 - 145
Da Peter Nyplass Skyttervollen besteg Hestmannen ved hjelp av en båtshake rundt 1830
Forfatter/e Emne Bind
Bang, Kåre
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:102 - 104
Frå gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:176
År:1973
Fra/Til side:484 - 486
Gammal bygdetradisjon frå Handnesøya
Forfatter/e Emne Bind
Hansteen, Peder A.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:176
År:1972
Fra/Til side:318 - 320
Gammal bygdetradisjon frå Handnesøya
Forfatter/e Emne Bind
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:181
År:
Fra/Til side:486 - 488
Fra gamle dager
Forfatter/e Emne Bind
Andersen, Meier M.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:14
Utgivelse nr:184
År:1974
Fra/Til side:73 - 90
Gammalt frå Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:315 - 321
Gammalt frå Salangen frh.
Forfatter/e Emne Bind
Liljedal, Sigvard
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:415 - 420
“Akk, husmanns kår er armod”. (Jørgen Moe)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:10
Utgivelse nr:226
År:1961
Fra/Til side:587 - 587
Frå gamle dagar. Usemja. Prisen går ned
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:206 - 208
Et kapittel om Nordkalottens kvinner
Forfatter/e Emne Bind
Havdal, Olaf
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:15
Utgivelse nr:203
År:1979
Fra/Til side:209 - 218
Tradisjonsstoff frå Nordlandskysten. Lysstøyping Tranlampa.Kveldseta : manns- og kvinne-arbeid
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:170
År:1971
Fra/Til side:149 - 154
Den blå rokken
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:211 - 213
Nordnorsk mat
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:213 - 215
Matstell før i tida. Kvardagskosten. Julematen. Flatbrødbaking
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:215 - 223
Berre ei kvardagssoge
Forfatter/e Emne Bind
Danielsen, Mikal
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:10
Utgivelse nr:212
År:1957
Fra/Til side:112 - 112
Gamle minner - et tidsbilde
Forfatter/e Emne Bind
Grøttland, Kristine Lind
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:10
Utgivelse nr:223
År:1960
Fra/Til side:478 - 479
Minner fra tiden rundt siste århundreskifte
Forfatter/e Emne Bind
Strøm, Ragnhild
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:227 - 232
Menneskelivet i tru og tradisjon (tidl. 4/1943)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:12 - 17
Minne frå barneår omkring 1910
Forfatter/e Emne Bind
Fauskevåg, Sigurd
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:137 - 139
Minne frå den nære fortida i Troms , v/ J.Tverås,H.Dørum
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:20
Utgivelse nr:302
År:1999
Fra/Til side:205 - 216
Minne frå den nære fortida-.v/ H.Dørum,K.H.P.Johanssen o A.Johnsen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:20
Utgivelse nr:303
År:1999
Fra/Til side:232 - 240
Minne frå den nære fortida.. v/ H. Karlsen, Sjøvegan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:20
Utgivelse nr:306
År:2000
Fra/Til side:363 - 368
Minne frå den nære fortida.v/ A.Johnsen,P.Årnes,S.Skjelmo
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:21
Utgivelse nr:312
År:2001
Fra/Til side:85 - 95
Minne frå den nære fortid..v/ R.Ellingsen,B.Olsen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:21
Utgivelse nr:317
År:2003
Fra/Til side:253 - 260
Minne frå den nære fortid..v/ R.Ellingsen,B.Olsen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:415 - 420
Minne frå den nære fortida.v/ J.Moe Hansen, E. Sørensen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:21
Utgivelse nr:321
År:2004
Fra/Til side:353 - 366
“Med påholden pen”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:74 - 76
Tillegg til “Med påholden pen”
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:227 - 228
Reinsliheit i gamle daga
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Dagmar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:12
Utgivelse nr:156
År:1967
Fra/Til side:188 - 193
Minne frå den nære fortida i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:13 - 14
Tre møte med fortida
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:263 - 264
Minne frå vår nære fortid, Minnesamlinga 1996, Johs. Tverås, Bardu
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:22
Utgivelse nr:331
År:2006
Fra/Til side:143 - 164
Minne frå den nære fortida i Troms. Minneoppgåver 1996: v/ Arne Elverum,Bardu, Sigurd Johnsen,Manndalen,
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:22
Utgivelse nr:333
År:2007
Fra/Til side:205 - 211
Livsminne
Forfatter/e Emne Bind
Fauskevåg, Sigurd
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:22
Utgivelse nr:325
År:2005
Fra/Til side:9 - 12
Litt om nordlandsk folketradition
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Reidar Th
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:12 - 26
I kveldsæta
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:31 - 38
Gamle bryllupsskikke i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nicolaissen, Olaus
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:21 - 25
Gammelt fra Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:1
Utgivelse nr:13
År:1924
Fra/Til side:26 - 29
Gamal tru og skikk i bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:1
Utgivelse nr:14
År:1924
Fra/Til side:23 - 28
Smaaplukk
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:31 - 32
Gamle bygdeskyttere og dyrefangere i Rødø
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:2
Utgivelse nr:21
År:1926
Fra/Til side:229 - 231
Kjøgemester-regler
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Mikal
Almli, Johs
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:2
Utgivelse nr:22
År:1927
Fra/Til side:276 - 289
Minne om nødsårene 1807 - 1814
Forfatter/e Emne Bind
Mathisen, Arne
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:64 - 65
Gamalt frå Fauskevåg
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:3
Utgivelse nr:29
År:1929
Fra/Til side:65 - 65
Ett å ainna ifrå Hau'
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:116 - 118
Frå bygda
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:280 - 282
Gamalt heimana
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:306 - 316
Han Henrik P. Ulsnesvik fortel
Forfatter/e Emne Bind
Botholfson, Askjell Brose
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:54 - 57
Folketradisjon i Astafjord om Guldbrand Gløtt. Et 300 års minne
Forfatter/e Emne Bind
Fredriksen, E
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:124 - 126
Han Henrik P. Ulsnesvik fortel
Forfatter/e Emne Bind
Botholfson, Askjell Brose
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:152 - 152
Småstubber og folkeminner fraHelgeland
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:44
År:1934
Fra/Til side:153 - 157
Manne i Reka
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:322 - 323
Gammelt fra Hegeland
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:49
År:1935
Fra/Til side:324 - 327
Gamalt frå Salta
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:344 - 347
Ein hysterikar og dagdrømmar frå Lurøy
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:50
År:1935
Fra/Til side:350 - 351
Småstubbar. Hermingar etter dei gamle Haug-karan
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:484 - 487
Gamle originaler
Forfatter/e Emne Bind
H., J. L.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:198 - 199
For 100 år sidan - (Prinds Gustav på tur nordover)
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:224 - 224
Daumannvika
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:317 - 320
Eit 1905-minne
Forfatter/e Emne Bind
Hestman, Johannes
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:66
År:1939
Fra/Til side:346 - 346
Litt om dugnad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:371 - 373
Borkebrødstider
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:420 - 421
Gamle soger, Da svenskene var herrer i Raftsund
Forfatter/e Emne Bind
Lian, Petter S.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:453 - 460
Stjernegutane. Ein gamal katolsk skikk i Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Lars Normann
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:86 - 92
Månen i folketradisjonen
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:136 - 141
Gamalt heimana
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:146 - 147
Saaledes kand Satan forgiøre det Sind. Litt om ganing i Tjeldsund
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:315 - 318
Troll-lapper og trollbjørn
Forfatter/e Emne Bind
Buvik, Alfred
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:485 - 487
Verje-bøner
Forfatter/e Emne Bind
Bjørklid, Brynjulf
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:534 - 537
Småstykke
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:562 - 563
Gamle juleskikkar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:2
Utgivelse nr:23
År:1927
Fra/Til side:357 - 365
To kister, men er det fleire ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:445 - 449
Ein bakardag i Gammelgården på Lundenes
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Ivar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:226 - 226
Ein bakardag i Gammelgården på Lundenes
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Ivar
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:13
Utgivelse nr:173
År:1971
Fra/Til side:226 - 226
JulAndersdagjen
Forfatter/e Emne Bind
Ringaker, Øystein
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:86 - 89
Flott fotoutstilling påHavnes i Lyngen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Vidkunn
Folkeliv, tradisjonar
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:265 - 266