Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Vidkunn Eidnes
Skjærvegen 30,
9404 Harstad

77017521 / 41 50 96 08

v.eidnes@frisurf.no

hminne.no er sponset av:
HippHurra AS / Pricom As

Fornminne,funn


Bautasteinar. Steinen på Rå
Forfatter/e Emne Bind
Norman, Jacob
Fornminne,funn
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:540 - 541
Bautasteinar. “Pila” på Haugnes, på Eggøya, på Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Fornminne,funn
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:541 - 546
Bergmaleriene på Kjeøya
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Inger Marie
Fornminne,funn
Bind nr:21
Utgivelse nr:319
År:2003
Fra/Til side:312 - 317
Nordnorske oldfunn 1955
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:505 - 514
Nordnorske oldfunn 1957
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:10
Utgivelse nr:215
År:1958
Fra/Til side:177 - 185
Nordnorske oldfunn 1958
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:254 - 257
Nordnorske oldfunn (jfr.rettingar XIII s 32)
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:474 - 492
Registrering av fornminne i Ibestad
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Fornminne,funn
Bind nr:12
Utgivelse nr:154
År:1967
Fra/Til side:146 - 147
Registrering av fortidsminner i Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Olav S.
Fornminne,funn
Bind nr:12
Utgivelse nr:160
År:1968
Fra/Til side:350 - 353
Kulturminner på Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Munch, Jens Storm
Fornminne,funn
Bind nr:19
Utgivelse nr:280
År:1994
Fra/Til side:117 - 148
Føre, grav II
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:329 - 332
Tuftene i Neslia i Bardu
Forfatter/e Emne Bind
Munch, Jens Storm
Fornminne,funn
Bind nr:16
Utgivelse nr:238
År:1983
Fra/Til side:337 - 345
Steinaldersfunn i Bø. Gravrøyser i Bø.
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Fornminne,funn
Bind nr:9
Utgivelse nr:128
År:1955
Fra/Til side:461 - 462
Eit steinalderfunn frå Nordre Lyngshalvøya
Forfatter/e Emne Bind
Sandvik, Arthur
Fornminne,funn
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:64 - 65
En draktspenne fra Finnmark ( foto s. 332)
Forfatter/e Emne Bind
Sjøvold, Thorleif
Fornminne,funn
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:326 - 328
Sølvskjeen fra Gryllefjord
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Fornminne,funn
Bind nr:9
Utgivelse nr:131
År:1956
Fra/Til side:556 - 557
Gammelt tomtefunn på Greipstad i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Ivar
Fornminne,funn
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1954
Fra/Til side:311 - 314
Talgrøtholla. En klebersteinsforekomst i Kvæfjord
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Torbjørn
Fornminne,funn
Bind nr:17
Utgivelse nr:248
År:1986
Fra/Til side:145 - 148
Kvernsteinen. Nylig gjenoppdaget fornminne i folkeparken i Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Alm, Ole T.
Fornminne,funn
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:329 - 348
Funn fra fjern fortid... Steinalderkniven på Nordarnøy
Forfatter/e Emne Bind
Wiksaas, Arnfinn
Fornminne,funn
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:31 - 32
Steinalderundersøkelser på Sørøy i Vest-Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Simonsen, Povl
Fornminne,funn
Bind nr:11
Utgivelse nr:145
År:1964
Fra/Til side:325 - 335
Steinalderfunn i Salangen
Forfatter/e Emne Bind
Finn, Kyrre
Fornminne,funn
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:69 - 70
Det mest interessante funn fra mi Tromsø-tid (Træna)
Forfatter/e Emne Bind
Gjessing, Gutorm
Fornminne,funn
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:323 - 325
Gamle skatte og skattesøkning
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Fornminne,funn
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:416 - 417