Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Gardar og gardsdrift


Bondeklager i Bjelke-kommisjonen 1632
Forfatter/e Emne Bind
Holmsen, Andreas
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:469 - 474
Fra heller til gård
Forfatter/e Emne Bind
Fremmerlid, Astri
Gardar og gardsdrift
Bind nr:17
Utgivelse nr:247
År:1985
Fra/Til side:113 - 128
Gammelt hopehav i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:493 - 496
Garden i bondesamfunnet
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Gardar og gardsdrift
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:1 - 18
Gardsskipnad for 150 år sida
Forfatter/e Emne Bind
Holmsen, Andreas
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:509 - 516
Gardsskipnad for 150 år sida
Forfatter/e Emne Bind
Holmsen, Andreas
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:115
År:1952
Fra/Til side:517 - 533
Gransking av gamal gardskipnad i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:136
År:1962
Fra/Til side:71 - 75
Hamskiftet - en realitet i Nordland?
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Gardar og gardsdrift
Bind nr:15
Utgivelse nr:200
År:1978
Fra/Til side:72 - 78
Husmennene og deres vilkår i Trondenes i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:277 - 283
Notater fra Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:442 - 444
Ny giv i gardshistorieskrivinga
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Gardar og gardsdrift
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:200 - 203
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:18
Utgivelse nr:272
År:1992
Fra/Til side:369 - 384
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:18
Utgivelse nr:273
År:1992
Fra/Til side:393 - 403
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:18
Utgivelse nr:275
År:1992
Fra/Til side:441 - 451
Omkring gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:19
Utgivelse nr:276
År:1993
Fra/Til side:3 - 12
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:149 - 158
Gammal gardsskipnad i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:221 - 239
Omkring lokalhistorisk gransking i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:12
Utgivelse nr:165
År:1969
Fra/Til side:520 - 526
Råna og Råndalen i Ofoten. Rydningfolkets saga
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:168 - 170
Spørreliste for innsamling av gårdshistorisk stoff i Nordland og Troms
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Gardar og gardsdrift
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:56 - 61
Teigbytte
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:114
År:1952
Fra/Til side:500 - 502
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:137
År:1962
Fra/Til side:92 - 106
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:1963
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:139
År:
Fra/Til side:145 - 164
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:140
År:1963
Fra/Til side:182 - 185
Ver, vind og åringar i Hålogaland i gammal tid
Forfatter/e Emne Bind
Fjærvoll, Karl
Gardar og gardsdrift
Bind nr:11
Utgivelse nr:141
År:1963
Fra/Til side:222 - 223
Einstell
Forfatter/e Emne Bind
J., S.
Gardar og gardsdrift
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:363 - 364
Famnved og sagløyping ( jfr. merknad XV s 218
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Per
Gardar og gardsdrift
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:199 - 199
Famnvedtrafikken fra Sjøvegan
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Gardar og gardsdrift
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:65 - 67
Fjellslått
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Johannes
Gardar og gardsdrift
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:254 - 255
Fra det gamle gjeterlivet i Skånland, Troms
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Gardar og gardsdrift
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:596 - 601
Heimebarking av skinn og huder
Forfatter/e Emne Bind
Lunde, Toralv
Gardar og gardsdrift
Bind nr:12
Utgivelse nr:161
År:1968
Fra/Til side:381 - 384
Jordbruk/gardsdrift, husstell
Forfatter/e Emne Bind
Prestbakmo, Ottar
Gardar og gardsdrift
Bind nr:17
Utgivelse nr:246
År:1985
Fra/Til side:65 - 112
Nordnorsk rye-veving
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Inger Anne Utvåg
Gardar og gardsdrift
Bind nr:15
Utgivelse nr:200
År:1978
Fra/Til side:56 - 66
Stampemølla i Tømmeråsen (Harstad)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:415 - 419
Tarebrenning på vestsida av Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Kleppe, Johan
Gardar og gardsdrift
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:233 - 239
Tømmerfløting i Salangselva
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Gardar og gardsdrift
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:466 - 467
Ved og torv ( jfr. art XIII s 348 ff)
Forfatter/e Emne Bind
Paulaharju, Samuli
Gardar og gardsdrift
Bind nr:13
Utgivelse nr:177
År:1972
Fra/Til side:354 - 358
Torving
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Johannes
Gardar og gardsdrift
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:227 - 230
Malangsskogen. Det første sagbruk
Forfatter/e Emne Bind
Rydningen, Johan
Gardar og gardsdrift
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:387 - 390
Vassleidning i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Ivar
Gardar og gardsdrift
Bind nr:16
Utgivelse nr:231
År:1981
Fra/Til side:109 - 109
Vassrøyr av tre
Forfatter/e Emne Bind
Solbø, Erling
Gardar og gardsdrift
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:142 - 142
Børsvannsalmeningen i Ofoten ( rydningsfolket)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:137 - 142
Olaheimen
Forfatter/e Emne Bind
Sellæg, Iver Lund
Gardar og gardsdrift
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:89 - 90
Historia om ein farleg gardsveg
Forfatter/e Emne Bind
Jenssen, Øyvind
Gardar og gardsdrift
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:294 - 299
Garden Laukvik i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:39 - 44
Gården Hekkelstrand i Ofoten og Marmorbruddet på Hekkelstrand
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:376 - 387
Gården Taraldsvik i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:447 - 450
Lodve Lange’s gård
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:75 - 76
Sandstrandgodset i Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Gardar og gardsdrift
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:251 - 253
Sør-Rollnes største skyldgård i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Stensen, Jermund
Gardar og gardsdrift
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:23 - 24
Om teigblanding og hopehav. ( tilsvar XX s. 22-23)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:24 - 25
Grindgang og grindhus
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:67 - 68
Grindgang, grindhus og grindmat
Forfatter/e Emne Bind
Løkås, Ole
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:99 - 100
Grindar
Forfatter/e Emne Bind
Unstad, Toralv
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:166 - 166
Grindar og grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:108
År:1950
Fra/Til side:275 - 276
Grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:16
Utgivelse nr:235
År:1982
Fra/Til side:244 - 264
Grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:167 - 168
Grindgang
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Gardar og gardsdrift
Bind nr:8
Utgivelse nr:112
År:1951
Fra/Til side:417 - 419
Nord-norske husdyrnamn for 50 år sidan
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:22
Utgivelse nr:329
År:2006
Fra/Til side:104 - 107
Om høyberging før og no
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:22
Utgivelse nr:330
År:2006
Fra/Til side:129 - 135
Omkring Christian Normann sine almanakknotat frå Røkenes 1880-1901
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Bind nr:22
Utgivelse nr:326
År:2005
Fra/Til side:27 - 31
Hestekultur og etnisitet. Kvensk påvirkning av den materielle hestekulturen i Varanger
Forfatter/e Emne Bind
Maleniemi, Helena
Gardar og gardsdrift
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:217 - 234
Høysjykkja på Leiråmoen
Forfatter/e Emne Bind
Vinkenes, Roald
Gardar og gardsdrift
Bind nr:22
Utgivelse nr:330
År:2006
Fra/Til side:124 - 128
Var Sørreisa først ute ? ( Slåmaskin)
Forfatter/e Emne Bind
Østgård, Bjørnar
Gardar og gardsdrift
Bind nr:23
Utgivelse nr:342
År:2009
Fra/Til side:47 - 53
Eiendoms- og jordbruksforhold i Troms fogderi i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Gardar og gardsdrift
Bind nr:1
Utgivelse nr:1
År:1920
Fra/Til side:67 - 74
Greipstad gard i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:135 - 153
Gard og grend i sogeljos, Haug i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Bind nr:2
Utgivelse nr:26
År:1928
Fra/Til side:401 - 415
Gard og grend i sogeljos, Haug i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:437 - 445
Tussøya, gards- og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:401 - 410
Tussøya. Gards - og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:432 - 437
Liland i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:410 - 417
Frå ættegarden og heimegrenda.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:465 - 470
Gårdsnavne i Malangen
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Gardar og gardsdrift
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:76 - 77
Korndyrking nordom Malangen i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:249 - 255
Ervik fogdgard og Jens Holmboes rydningssoga i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Gardar og gardsdrift
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:268 - 276
Bjelgam i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:277 - 281
Nordlandshuset. Bakgrunn, definisjon,bruk og ny bruk
Forfatter/e Emne Bind
Jakhelln, Gisle
Gardar og gardsdrift
Bind nr:24
Utgivelse nr:364
År:2014
Fra/Til side:125 - 140
Ein pioner og verket hans. Planting av framande treslag på Vaskinn på Grytøya....
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Gardar og gardsdrift
Bind nr:24
Utgivelse nr:370
År:2015
Fra/Til side:326 - 330
Torving og torvmyrer på Inner-Gryta i eldre tid
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Ola M.
Gardar og gardsdrift
Bind nr:25
Utgivelse nr:380
År:2018
Fra/Til side:141 - 152