Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Handel


Blad av ei rekneskapsbok
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:240 - 240
Blandinger. En nordfarregning i bunden stil
Forfatter/e Emne Bind
Ytreberg, Nils A.
Handel
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:367 - 367
Om bernblom, byblom og vågblom
Forfatter/e Emne Bind
Djupedal, Reidar
Handel
Bind nr:16
Utgivelse nr:232
År:1982
Fra/Til side:127 - 131
Fra sagahandel til varemesse
Forfatter/e Emne Bind
Walsø-Kanstad, Leiv
Handel
Bind nr:10
Utgivelse nr:225
År:1961
Fra/Til side:532 - 536
Gåta om “Massaskrinet”
Forfatter/e Emne Bind
Heggland, J.
Handel
Bind nr:16
Utgivelse nr:228
År:1981
Fra/Til side:9 - 10
Handelsstedet Fagernes i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:451 - 459
Hansahandelens betydning for framveksten av fiskeværene i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Nielssen, Alf Ragnar
Handel
Bind nr:19
Utgivelse nr:278
År:1993
Fra/Til side:79 - 89
Jektbruk og handel i Ofoten. Det 19. århundre
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:379 - 398
Marknadene i Nord-Norge (+ tillegg s 290-291)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:18
Utgivelse nr:267
År:1990
Fra/Til side:233 - 264
Nessekongene i Nord-Norge.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:96
År:1947
Fra/Til side:325 - 329
Nord-Noreg i handelspolitikken
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Handel
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:321 - 326
Norge og Hanseatene i middelalderens europeiske handel
Forfatter/e Emne Bind
Friedland, Klaus
Handel
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:44 - 48
Profitt og risiko for bergensefarerne i Hansatida
Forfatter/e Emne Bind
Bracker, Jørgen
Handel
Bind nr:19
Utgivelse nr:277
År:1993
Fra/Til side:30 - 43
Om handel og handelssteder i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Handel
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1960
Fra/Til side:336 - 350
Hva er en krone verd? Og en dalar? Litt pengehistorie
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:88 - 92
Peng-Oline
Forfatter/e Emne Bind
Eliassen, Karl
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:118 - 120
Pomorhandelen - og et norsk handelshus i Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Tor-Hallvard
Handel
Bind nr:18
Utgivelse nr:263
År:1989
Fra/Til side:73 - 78
Pomorhandelen eller Russehandelen
Forfatter/e Emne Bind
Bentsen, Einar
Handel
Bind nr:13
Utgivelse nr:174
År:1972
Fra/Til side:250 - 253
Streiftog i den gamle pomorhandelen
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Handel
Bind nr:12
Utgivelse nr:161
År:1968
Fra/Til side:357 - 367
Simon von Salingens beretning fra året 1591 om Lappland og hvordan nederlenderne drev handel der ......
Forfatter/e Emne Bind
Pettersen, Magnus
Handel
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:212 - 220
Tørrfisk, kultur og samfunn i nordnorsk mellomalder
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Handel
Bind nr:19
Utgivelse nr:278
År:1993
Fra/Til side:65 - 78
Hva vet vi om den norske tørrfiskhandelen i middelalderen
Forfatter/e Emne Bind
Guttormsen, Helge
Handel
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:3 - 24
Hva vet vi om den norske tørrfiskhandelen i middelalderen
Forfatter/e Emne Bind
Guttormsen, Helge
Handel
Bind nr:17
Utgivelse nr:244
År:1985
Fra/Til side:3 - 24
Våg fisk
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:417 - 422
Prisen på tørrfisk i Hålogaland i det 17.årh.
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:7
Utgivelse nr:97
År:1947
Fra/Til side:348 - 350
Varens værdi og priser i Hålogaland og Finnmark i midten av det 16de årh
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Handel
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:156 - 160
Engelsk handel i Nord-Norge på 1400-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Handel
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:165 - 169
«Tiendebyttet» i Vefsn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Handel
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:
Fra/Til side:332 - 334
Gamle handelssteder i Troms fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Bind nr:1
Utgivelse nr:3
År:1921
Fra/Til side:20 - 25
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Handel
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Kremmere og kremmerleier i Senja
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Mikal
Handel
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:129 - 137
Om franveksten av en helgelandsk handelsstand
Forfatter/e Emne Bind
Andersen-Næss, Reidar
Handel
Bind nr:6
Utgivelse nr:79
År:1942
Fra/Til side:292 - 305
Gammelt fra Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Saura, Emil
Handel
Bind nr:6
Utgivelse nr:83
År:1943
Fra/Til side:469 - 472
Handlende i Tromsø fogderi 1690
Forfatter/e Emne Bind
Kiil, Erling
Handel
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:489 - 495