Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Industri,bergverk,malmleiting


Nikkel- skjerping og gruvedrift i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Gunnar
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:397 - 410
A/S Bjørkaasen Gruber. (Ofoten)
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Gunnar
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:549 - 568
Fra Salangverkets historie
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Gunnar
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:440 - 441
Gruvedrifta på Bjarkøy og Meløyvær
Forfatter/e Emne Bind
Meløe, Sverre
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:14
Utgivelse nr:190
År:1976
Fra/Til side:297 - 314
Industrialiseringa og de nordnorske byene
Forfatter/e Emne Bind
Drivenes, Einar Arne
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:18
Utgivelse nr:264
År:1990
Fra/Til side:135 - 152
Klebersteinsindustrien i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Meløe, Sverre
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:62 - 66
Kobberverket i Birtavarre
Forfatter/e Emne Bind
Brugmans, Peter J.
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:19
Utgivelse nr:289
År:1996
Fra/Til side:377 - 395
Kåfjord koparverk i Alta
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:58 - 63
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:110 - 115
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:146 - 152
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:174 - 183
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:202 - 210
Kåfjord koparverk frh.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:7
Utgivelse nr:94
År:1946
Fra/Til side:231 - 235
Malmleting på Ballangshalvøya gjennom 300 år
Forfatter/e Emne Bind
Brugmans, Peter J.
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:17
Utgivelse nr:252
År:1987
Fra/Til side:241 - 255
Marmorbruddet på Hekkelstrand (frh IX 376)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:425 - 431
Om jernmalmer på Ballangshalvøya
Forfatter/e Emne Bind
Brugmans, Peter J.
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:301 - 310
Sosiale forhold i Sulitjelma fra driftens begynnelse til 1920
Forfatter/e Emne Bind
Ravlo, Wenche
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:13
Utgivelse nr:176
År:1972
Fra/Til side:285 - 303
“Sulitjelma-slusken”
Forfatter/e Emne Bind
Hagen, Rune Blix
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:569 - 571
Utnyttelse av stein og mineraler i Troms fra de eldste tider fram til våre dager
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Gunnar
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:1 - 22
Utnyttelse av stein og mineraler
Forfatter/e Emne Bind
Johannessen, Gunnar
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1999
Fra/Til side:187 - 187
Folkeflytting
Forfatter/e Emne Bind
Rydland, Håkon
Industri,bergverk,malmleiting
Bind nr:10
Utgivelse nr:224
År:1961
Fra/Til side:495 - 495