Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Administrasjon


Nordnorske len. Lenshavarane 1537-1661
Forfatter/e Emne Bind
Agerholt, Johan
Administrasjon
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1952
Fra/Til side:544 - 558
Bondelensmenn i Astafjord tinglag i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Krokmyrdal, Trygve
Administrasjon
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:365 - 376
Nordnorsk diplommateriale
Forfatter/e Emne Bind
Dybdahl, Audun
Administrasjon
Bind nr:16
Utgivelse nr:236
År:1983
Fra/Til side:265 - 302
Amtmann Hilmar M. Kroghse embetsbrev fra Alta 1811
Forfatter/e Emne Bind
Elgvin, Johannes
Administrasjon
Bind nr:21
Utgivelse nr:315
År:2002
Fra/Til side:195 - 200
Frans Kås nordnorske god
Forfatter/e Emne Bind
Holtet, Turid Følling
Administrasjon
Bind nr:14
Utgivelse nr:194
År:1977
Fra/Til side:473 - 492
Finnmarksbyene og fylkeskommunen
Forfatter/e Emne Bind
Bottolfsen, Øystein
Administrasjon
Bind nr:18
Utgivelse nr:265
År:1990
Fra/Til side:186 - 192
Er det mulig å forutsette at Arnarness (fjerdings) ting ikke eksisterte i 1113/14, når Morkinskinna...
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hilmar
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:128
År:1955
Fra/Til side:454 - 461
Brønnøyreformatsen og den trondheimske reformats av 1589 VII
Forfatter/e Emne Bind
Pedersen, L.U.
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:276 - 281
Kommunale og fylkeskommunale kulturplanar i Nord-Norge
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Administrasjon
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:21 - 36
Nord-Norge legges direkte under kongemakten i København
Forfatter/e Emne Bind
Aspelund, Olav
Administrasjon
Bind nr:21
Utgivelse nr:324
År:2004
Fra/Til side:421 - 440
Tinglag og prestegjeld i Finnmark kring 1600 og seinare.
Forfatter/e Emne Bind
Agerholt, Johan
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:98
År:1947
Fra/Til side:319 - 396
Tinglag og prestegjeld i Finnmark kring 1600 og seinare.
Forfatter/e Emne Bind
Agerholt, Johan
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:415 - 419
Tinglag og prestegjeld i Finnmark kring 1600 og seinare.
Forfatter/e Emne Bind
Agerholt, Johan
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:100
År:1948
Fra/Til side:459 - 464
Sokner og tinglag i Troms fylke dei siste 3-400 år
Forfatter/e Emne Bind
Agerholt, Johan
Administrasjon
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:78 - 90
Sølvinnskudd i Norges Bank utlignet i 1816 på nordnorske fogderier
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:295 - 304
Kronens inntekter fra Hålogaland og Finnmark 1567
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:403 - 409
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:235 - 240
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:258 - 264
Udtog af Tromsø Fogderiets Pantebog (originale kongebrev)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:594 - 598
Kven var Ottar Håløyg?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Administrasjon
Bind nr:19
Utgivelse nr:291
År:1996
Fra/Til side:458 - 458
Den opprørske landsdel Nord-Norge og reformasjonen 1537
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Administrasjon
Bind nr:22
Utgivelse nr:335
År:2007
Fra/Til side:241 - 252
Utrykte kilder til Nord-Norges topografi
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:1
Utgivelse nr:4
År:1922
Fra/Til side:24 - 30
Gamle handelssteder i Finmark fylke
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Administrasjon
Bind nr:1
Utgivelse nr:11
År:1922
Fra/Til side:27 - 30
Lagmnenn i Nordlandene og Finnmark mellem omtr. 1200 og 1797
Forfatter/e Emne Bind
Schøning, Jakob
Administrasjon
Bind nr:3
Utgivelse nr:31
År:1930
Fra/Til side:179 - 194
Lagmnenn i Nordlandene og Finnmark mellem omtr. 1200 og 1797 , frh.
Forfatter/e Emne Bind
Schøning, Jakob
Administrasjon
Bind nr:3
Utgivelse nr:32
År:1931
Fra/Til side:253 - 260
Lagmnenn i Nordlandene og Finnmark mellem omtr. 1200 og 1797 , frh.
Forfatter/e Emne Bind
Schøning, Jakob
Administrasjon
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:283 - 292
Lagmnenn i Nordlandene og Finnmark mellem omtr. 1200 og 1797 , frh.
Forfatter/e Emne Bind
Schøning, Jakob
Administrasjon
Bind nr:3
Utgivelse nr:35
År:1931
Fra/Til side:317 - 324
Lensregnskapet 1567, for Troms og Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:41
År:1933
Fra/Til side:35 - 40
Lensregnskapet 1567, for Troms og Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
redaksjon, red,
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:42
År:1933
Fra/Til side:65 - 70
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland , med rettingar s 495-6
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:51
År:1935
Fra/Til side:376 - 385
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:53
År:1936
Fra/Til side:447 - 454
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:54
År:1936
Fra/Til side:473 - 478
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland , med rettingar
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:4
Utgivelse nr:55
År:1936
Fra/Til side:488 - 496
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:58
År:1937
Fra/Til side:96 - 96
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:97 - 102
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:156 - 159
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:61
År:1938
Fra/Til side:192 - 192
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:62
År:1938
Fra/Til side:205 - 208
Historisk gods i Nordland. Inndyr gods
Forfatter/e Emne Bind
Gilde, Kjell
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:268 - 273
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:286 - 288
Inndyr gods
Forfatter/e Emne Bind
Coldevin, Axel
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:65
År:1939
Fra/Til side:314 - 316
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland ,
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:67
År:1939
Fra/Til side:393 - 398
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:428 - 429
Lensregnskapet 1567, for Troms og Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Orholt, E.W.
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:445 - 450
Postføring i Trondenes prestegjeld i det 17.h.året
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:69
År:1940
Fra/Til side:451 - 452
Namn som kom bort - lensrekneskapen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:71 - 75
Namn som kom bort--, lensrekneskapen
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:74
År:1941
Fra/Til side:97 - 101
Odelsskatt og leilendingsskatt
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:75
År:1941
Fra/Til side:164 - 166
Manntalet av 1666 for Troms prestegjeld
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:82
År:1943
Fra/Til side:413 - 421
Skjervøygodset
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Administrasjon
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:554 - 561
Forskjellige optegnelserm av gamle dokumenter Senjen vedkommende
Forfatter/e Emne Bind
J, M
Administrasjon
Bind nr:5
Utgivelse nr:59
År:1937
Fra/Til side:121 - 123