Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Skole


Samiske og kvenske (finske) bøker i Trondenes og Tromsø seminars boksamling 1826-1906
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Skole
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:227 - 232
Litt om Senjens Provindsialbogsamling
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Skole
Bind nr:12
Utgivelse nr:150
År:1966
Fra/Til side:4 - 11
Samiskopplæringa for prester, Tromsø Seminar 1859-1905
Forfatter/e Emne Bind
Dahl, Helge
Skole
Bind nr:9
Utgivelse nr:118
År:1953
Fra/Til side:60 - 68
Trondenes seminar. Eit 150- årsminne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:407 - 410
Eit 150-årsminne. Trondenes Seminarium flytta til Tromsø i 1848, men blei ikkje godt mottatt
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:130 - 132
En betenkning fra prost Colban i Vågan til DKSN vel..
Forfatter/e Emne Bind
Lothe, Jakob
Skole
Bind nr:7
Utgivelse nr:92
År:1946
Fra/Til side:189 - 191
En betenkning fra prost Colban i Vågan til DKSN vel..
Forfatter/e Emne Bind
Lothe, Jakob
Skole
Bind nr:7
Utgivelse nr:93
År:1946
Fra/Til side:222 - 224
En betenkning fra prost Colban i Vågan til DKSN vel..
Forfatter/e Emne Bind
Lothe, Jakob
Skole
Bind nr:7
Utgivelse nr:94
År:1946
Fra/Til side:236 - 243
Erik Andreas Colban, prost og pedagog i Vesterålen og Lofoten - et barn av opplysningstida?
Forfatter/e Emne Bind
Statle, John
Skole
Bind nr:20
Utgivelse nr:301
År:1998
Fra/Til side:166 - 176
Sumt om folkeskulen i Troms-bygdene frå førre hundreåret.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Skole
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:153 - 158
Samebarn på skole. Små betraktninger om store problemer
Forfatter/e Emne Bind
Østmo, Kari Meløy
Skole
Bind nr:12
Utgivelse nr:157
År:1967
Fra/Til side:275 - 279
Språkblanding og skoleplanlegging i Finnmark kring 1900
Forfatter/e Emne Bind
Meløy, Lydolf Lind
Skole
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:169 - 181
To aktstykke til skulesoga nordafjells
Forfatter/e Emne Bind
Hallan, Nils
Skole
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:386 - 392
Minne om nokre Trondenes-seminaristar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:19
Utgivelse nr:284
År:1995
Fra/Til side:260 - 264
Skolen i manns minne
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:61 - 68
Då han Rasmus-skolemeister hadde bunaud
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:83 - 83
Isak Olsen og boksamlinga hans
Forfatter/e Emne Bind
Lid, Nils
Skole
Bind nr:8
Utgivelse nr:354
År:1949
Fra/Til side:69 - 73
Finneskolen i Astafjord
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Skole
Bind nr:9
Utgivelse nr:129
År:1956
Fra/Til side:473 - 479
Grunnskolen vår er 250 år
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:18
Utgivelse nr:260
År:1989
Fra/Til side:1 - 8
Om å aktualisere historia i skolen, med eksempe
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:452 - 458
Ein skolemeister-instruks frå 1700 tallet
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Skole
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:241 - 247
Lokalhistoria og skolen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:12
Utgivelse nr:164
År:1969
Fra/Til side:526 - 529
Lokalhistoria i skolen
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Skole
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:445 - 451
Skoleminne frå Medby- Sifjord skolekrinsar 1922-1953
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Hjørdis
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:69 - 72
Minne om skolen frå ein elev 1904-12
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Alma
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:73 - 74
Minne om ein rektor- J. Qvigstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:84 - 86
Minne om ein uvanleg lærar - O.M.Nicolaissen
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:87 - 88
Minne frå Tromsø Seminarium
Forfatter/e Emne Bind
Meløe, Sverre
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:79 - 82
Skoleminne frå Meløyvær, Bjarkøy
Forfatter/e Emne Bind
Meløe, Sverre
Skole
Bind nr:16
Utgivelse nr:230
År:1981
Fra/Til side:75 - 78
Et gammelt skoleminne fra Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Schilvold, Egil
Skole
Bind nr:14
Utgivelse nr:192
År:1976
Fra/Til side:410 - 414
Da elever skrev sitt eget pensum i regionalhistorie
Forfatter/e Emne Bind
Nøstdal, Kari
Skole
Bind nr:17
Utgivelse nr:259
År:1988
Fra/Til side:459 - 464
Når lærte almuen i Trondenes sogn å lese ?
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:22
Utgivelse nr:338
År:2008
Fra/Til side:313 - 331
Litt om bakgrunnen for statsinternata i Finnmark – nasjonsbygging og sosialpolitikk
Forfatter/e Emne Bind
Sørensen, Svein H.
Skole
Bind nr:22
Utgivelse nr:328
År:2005
Fra/Til side:57 - 68
Allmueskolen i Trondenes sogn i tidsrommet 1776 til 1860
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:23
Utgivelse nr:344
År:2009
Fra/Til side:93 - 119
Allmueskolen i Trondenes sogn i tidsrommet 1776 til 1860 (del 2)
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:23
Utgivelse nr:9
År:2010
Fra/Til side:125 - 147
Skolemestre i Trondenes sogn 1776-1860
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:23
Utgivelse nr:346
År:2010
Fra/Til side:192 - 202
Når lærte allmuen i prostiene fra Salten til Senja å lese?
Forfatter/e Emne Bind
Olsen, Andreas
Skole
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:287 - 292
Om Saltdals første skolehus
Forfatter/e Emne Bind
Edvardsen, H.Drage
Skole
Bind nr:2
Utgivelse nr:16
År:1925
Fra/Til side:15 - 18
Et oversyn over skolevesenets tilstand i 1818, forsåvidt angår Lofoten og Salten.
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Skole
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:389 - 395
Noen trekk i utviklinga av lærerutdanning for samisk skole
Forfatter/e Emne Bind
Bråstad Jensen, Eivind
Skole
Bind nr:25
Utgivelse nr:377
År:2017
Fra/Til side:54 - 64