Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Slekter


På leiting etter slekta
Forfatter/e Emne Bind
Holtet, Terje
Slekter
Bind nr:18
Utgivelse nr:269
År:1991
Fra/Til side:293 - 300
Opptegnelser vedr. slektene Arctander og Haar (Harr)
Forfatter/e Emne Bind
Hægstad, Daniel
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:211
År:1957
Fra/Til side:43 - 50
En gren av Anthi-slekten i Tana
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:11
Utgivelse nr:148
År:1965
Fra/Til side:467 - 469
Ballangen. En gårds- og slektshistorie
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:97 - 105
Slekten Bang fra Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Bang, A.Chr.
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:101
År:1948
Fra/Til side:513 - 522
Slekten Bang fra Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Bang, A.Chr.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:105
År:1950
Fra/Til side:133 - 140
Slekten Bang fra Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Bang, A.Chr.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:283 - 294
Ein landnåmsmann frå Bjarkøya
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Slekter
Bind nr:17
Utgivelse nr:257
År:1988
Fra/Til side:411 - 414
Blanzeflor på Andøya
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Slekter
Bind nr:12
Utgivelse nr:158
År:1968
Fra/Til side:293 - 297
Lensmann Ole Jørgensen Borchenhagen i Bø
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:35 - 38
Handelshuset A.Brodtkorb, Vardø
Forfatter/e Emne Bind
Jørgensen, Tor-Hallvard
Slekter
Bind nr:18
Utgivelse nr:262
År:1989
Fra/Til side:49 - 52
Brønlund-ætta
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:222
År:1960
Fra/Til side:439 - 447
En borgerslekt Blanche på Loppa
Forfatter/e Emne Bind
Stuve, B.O.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:225 - 227
Nokre ættetrådar i Tjeldsund (Danielsen)
Forfatter/e Emne Bind
Brede, Gudmund
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:104
År:1949
Fra/Til side:25 - 27
Darre-spor i Alten-Talvik
Forfatter/e Emne Bind
Stuve, B.O.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:199 - 201
Gullsmed i Tromsø John Sigfried Cammermeyer Friis 1817-1895 og hans etterkommere ( rettingar X s.72)
Forfatter/e Emne Bind
Friis, Guttorm
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:210
År:1957
Fra/Til side:21 - 38
Slekten Giæver
Forfatter/e Emne Bind
Stuve, B.O.
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:175
År:1972
Fra/Til side:261 - 269
Den første Giæver på Tromsø og forfedrane hans
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Slekter
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:257 - 268
Giæver - Blix( rettingar XIII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:178
År:1973
Fra/Til side:384 - 387
Grønbech-ætta i Sør-Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Pedersen, L.U.
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:99
År:1947
Fra/Til side:430 - 437
Namnet Gamst.
Forfatter/e Emne Bind
Moksnes, Nils
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:106
År:1950
Fra/Til side:210 - 210
Slekten Gamst, Loppa-Skjervøy
Forfatter/e Emne Bind
Stuve, B.O.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:355
År:1949
Fra/Til side:129 - 132
Ei ættesoge ( Harjo)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:219
År:1959
Fra/Til side:322 - 325
Litt namnegransking (Heide)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:6
År:1960
Fra/Til side:379 - 380
Litt om dei eldste ledd av Heitmøller-slekta
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Slekter
Bind nr:14
Utgivelse nr:183
År:1974
Fra/Til side:60 - 65
Litt om ætta Hundevad  (frh. frå VI 553)
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:45 - 46
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:80 - 85
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:90
År:1945
Fra/Til side:106 - 109
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:143 - 145
Ætta Hundevad. Etterskrift
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:117
År:1953
Fra/Til side:24 - 26
Håloga-ætten
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:109
År:1951
Fra/Til side:295 - 301
Mentz Hansen Kaabye, Andsnes i Loppa
Forfatter/e Emne Bind
Stuve, B.O.
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:63 - 66
Opprinnelsen til slekten Madvig i Øst-Finnmark
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:170
År:1971
Fra/Til side:145 - 149
Litt om Christen Mathiassen i Sørvik, og nokre av etterkomarane hans
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Slekter
Bind nr:14
Utgivelse nr:182
År:1974
Fra/Til side:20 - 23
Notater om ei Meyer-slekt (retting XVI s 304)
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Slekter
Bind nr:16
Utgivelse nr:234
År:1982
Fra/Til side:214 - 215
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:392 - 400
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:127
År:1955
Fra/Til side:400 - 407
Moursundfolket i Berg og Torsken
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:128
År:1955
Fra/Til side:437 - 453
Moursund-folk i Trondheim
Forfatter/e Emne Bind
Koht, Halvdan
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:515 - 517
Fra Lurøy og Rødøy i gammel tid
Forfatter/e Emne Bind
Seljedal, Ivar
Slekter
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:340 - 349
Slekter i Dyrøy. To tingsvitne frå 1738 (retting s. 568)
Forfatter/e Emne Bind
Brox, Arthur
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:130
År:1956
Fra/Til side:526 - 534
Litt om slekten Salmi i Bugøynes
Forfatter/e Emne Bind
Salmi, Anton
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:169
År:1970
Fra/Til side:128 - 130
Slekten Trane i Nesseby
Forfatter/e Emne Bind
Blix, Erik Schytte
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:227
År:1961
Fra/Til side:608 - 610
Når og hvorfra kom slekten Trane til Astafjord?
Forfatter/e Emne Bind
Eriksen, Hilmar
Slekter
Bind nr:10
Utgivelse nr:216
År:1958
Fra/Til side:224 - 226
Litt om Walsøe-ætta på Helgeland og i Lødingen
Forfatter/e Emne Bind
Naustvik, Konrad
Slekter
Bind nr:14
Utgivelse nr:189
År:1975
Fra/Til side:277 - 288
Hamarøy - Walsøe
Forfatter/e Emne Bind
Walsø-Kanstad, Leiv
Slekter
Bind nr:13
Utgivelse nr:175
År:1972
Fra/Til side:279 - 281
Ætta i Øyfjordvær
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Slekter
Bind nr:9
Utgivelse nr:122
År:1954
Fra/Til side:221 - 224
Trolle
Forfatter/e Emne Bind
Fredriksen, E
Slekter
Bind nr:4
Utgivelse nr:46
År:1934
Fra/Til side:214 - 215
Bentsjord, den gamle herregård i Troms
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Slekter
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:237 - 247
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:502 - 505
Litt om ætta Hundevad
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Slekter
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:550 - 553