Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Språk


Litt om genitiver på an
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Alfred
Språk
Bind nr:8
Utgivelse nr:115
År:1952
Fra/Til side:539 - 541
Bokstavrim i Nordnorsk folkemål
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:20
Utgivelse nr:297
År:1998
Fra/Til side:133 - 136
Nokre merknader om Bjarkøymålet
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Språk
Bind nr:17
Utgivelse nr:249
År:1986
Fra/Til side:183 - 189
Dansk språk og nordnorske dialekter
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Alfred
Språk
Bind nr:13
Utgivelse nr:180
År:1973
Fra/Til side:417 - 429
Djúpshofn, (d)juksògn, juksa
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Eldar
Språk
Bind nr:21
Utgivelse nr:321
År:2004
Fra/Til side:367 - 371
To løyndenemningar for geita
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Eldar
Språk
Bind nr:21
Utgivelse nr:319
År:2003
Fra/Til side:318 - 318
Litt om Hamarøy-dialekten (rettingar XVII s 192)
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Språk
Bind nr:16
Utgivelse nr:241
År:1984
Fra/Til side:467 - 471
Nordnorsk hau “hovud” lånt frå Trøndelag ?
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Eldar
Språk
Bind nr:21
Utgivelse nr:313
År:2002
Fra/Til side:113 - 134
Håløygsk ordsamling, supplement til J. Hveding
Forfatter/e Emne Bind
Markussen, Jakob
Språk
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:203 - 204
“Innvandringsteorien” og Ivar Aasen
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Alfred
Språk
Bind nr:18
Utgivelse nr:261
År:1989
Fra/Til side:25 - 30
Noen ord fra Lurøymålet
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:9
Utgivelse nr:132
År:1956
Fra/Til side:589 - 591
Ord og vendingæ frå Lurøy-måle, Helgeland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:8
Utgivelse nr:107
År:1950
Fra/Til side:233 - 241
Nordnorske ordformer
Forfatter/e Emne Bind
Svare, Reidar
Språk
Bind nr:7
Utgivelse nr:88
År:1945
Fra/Til side:44 - 44
Martin Enges grammatik over Rana-målet(forord)
Forfatter/e Emne Bind
Christiansen, Hallfrid
Christiansen, Hallfrid
Språk
Bind nr:10
Utgivelse nr:212
År:1957
Fra/Til side:96 - 99
Målet i Mo i Rana
Forfatter/e Emne Bind
Enge, Martin
Språk
Bind nr:10
Utgivelse nr:212
År:1957
Fra/Til side:99 - 111
Ei ordsamling frå Ranværingsmålet
Forfatter/e Emne Bind
Kolsrud, Sigurd
Språk
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:247 - 257
Nokre språklege merknader til ei vise om linefisket i Lofoten
Forfatter/e Emne Bind
Elstad, Kåre
Språk
Bind nr:14
Utgivelse nr:191
År:1976
Fra/Til side:341 - 347
Språk og stil i Simon Kildals “Øvelse-Bog”
Forfatter/e Emne Bind
Jakobsen, Alfred
Språk
Bind nr:14
Utgivelse nr:186
År:1975
Fra/Til side:182 - 193
Språk og språkskifte
Forfatter/e Emne Bind
Støme, Oddvar
Språk
Bind nr:18
Utgivelse nr:274
År:1992
Fra/Til side:437 - 439
Legenden om tromsø-væringen
Forfatter/e Emne Bind
Nilsen, Erling W.
Språk
Bind nr:15
Utgivelse nr:202
År:1979
Fra/Til side:193 - 194
Nikknakk
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:22
Utgivelse nr:334
År:2007
Fra/Til side:235 - 239
Talemålet i 1940-åra i Gumpedalen, Sørreisa kommune , 1.del
Forfatter/e Emne Bind
Østgård, Bjørnar
Språk
Bind nr:22
Utgivelse nr:339
År:2008
Fra/Til side:358 - 364
Talemålet i 1940-åra i Gumpedalen, Sørreisa kommune , 2.del
Forfatter/e Emne Bind
Østgård, Bjørnar
Språk
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:383 - 396
Nynorskens «jentetap»
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:350
År:2011
Fra/Til side:311 - 323
Språkmøte på Svalbard
Forfatter/e Emne Bind
Ulvang, Oddvar M.
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:268 - 281
Talemålet i 1940-åra i Gumpedalen(Sørreisakommune)
Forfatter/e Emne Bind
Østgård, Bjørnar
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:341
År:2009
Fra/Til side:21 - 30
Sumt um eit dalefolk
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:1
Utgivelse nr:2
År:1921
Fra/Til side:22 - 32
Nord-norske bokstavrin og enderim
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:5
År:1930
Fra/Til side:107 - 115
Håløygsk ordsamling
Forfatter/e Emne Bind
Hveding, Johan
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:131 - 162
Rettingar til bokstav- enderim s 107
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:8
År:1930
Fra/Til side:178 - 178
Håløygsk ordsamling, frh.
Forfatter/e Emne Bind
Hveding, Johan
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:31
År:1930
Fra/Til side:195 - 222
Noen samiske låneord i norsk
Forfatter/e Emne Bind
Larsen, Anders
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:33
År:1931
Fra/Til side:277 - 279
Tri folkeslag. Tri folkeskil.
Forfatter/e Emne Bind
Næss, Leonhard
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:338 - 340
Nord-norske folkenamn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:36
År:1932
Fra/Til side:341 - 353
Supleringer til Håløygsk ordsamling
Forfatter/e Emne Bind
Kvantoland, Lyder
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:381 - 386
Nordnorske folkenavn, -fjording,-fjæring,-væring.
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:37
År:1932
Fra/Til side:387 - 388
Norske folkenavn, væreng --fjæreng.
Forfatter/e Emne Bind
Havnø, Edv J.
Språk
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:399 - 400
Nordnorskt mål. ( Innsamling av ord)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:4
Utgivelse nr:47
År:1934
Fra/Til side:261 - 263
Baustein-troille. Prøve på gammelt Vefsn-mål
Forfatter/e Emne Bind
Språk
Bind nr:5
Utgivelse nr:57
År:
Fra/Til side:64 - 64
Historisk bakgrunn
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Språk
Bind nr:5
Utgivelse nr:64
År:1939
Fra/Til side:281 - 285
Ivar Aasen og Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:77
År:1942
Fra/Til side:209 - 223
Prof Schyttes ordsamling
Forfatter/e Emne Bind
Frette, Thor
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:496 - 501
Geira (jeira)
Forfatter/e Emne Bind
Havig, Egil
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:84
År:1944
Fra/Til side:510 - 510
Prof Schyttes ordsamling
Forfatter/e Emne Bind
Frette, Thor
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:85
År:1944
Fra/Til side:538 - 546
Prof Schyttes ordsamling
Forfatter/e Emne Bind
Frette, Thor
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:86
År:1944
Fra/Til side:573 - 586
Eric Gerhard Schytte
Forfatter/e Emne Bind
Høvding, Einar
Språk
Bind nr:6
Utgivelse nr:86
År:1944
Fra/Til side:587 - 588
Væring --fjerding --fjording
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Språk
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:27
Fra/Til side:26 - 27
Ad Rymbelga
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Språk
Bind nr:5
Utgivelse nr:60
År:1938
Fra/Til side:138 - 139
Kystkultur med språksensur?
Forfatter/e Emne Bind
Myrvang, Finn
Språk
Bind nr:23
Utgivelse nr:359
År:2012
Fra/Til side:461 - 466
Ivar Aasen og Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Hans
Språk
Bind nr:24
Utgivelse nr:361
År:2013
Fra/Til side:25 - 35
"Frøys utrast" eller "Frøys utrøst"
Forfatter/e Emne Bind
Snekkestad, Petter
Språk
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:254 - 259