Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Tiende


Bondelut, vargtoll og tiendekanne
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Tiende
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:397 - 407
Tiendebua på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Tiende
Bind nr:21
Utgivelse nr:323
År:2004
Fra/Til side:408 - 410
Nogle merkværdige Ting i Nordlands Amt.(Nannestad)
Forfatter/e Emne Bind
Qvigstad, Just
Tiende
Bind nr:7
Utgivelse nr:95
År:1946
Fra/Til side:273 - 275