Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Gardar og gardsdrift - Einskildgardar


Børsvannsalmeningen i Ofoten ( rydningsfolket)
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:7
Utgivelse nr:91
År:1945
Fra/Til side:137 - 142
Olaheimen
Forfatter/e Emne Bind
Sellæg, Iver Lund
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:89 - 90
Historia om ein farleg gardsveg
Forfatter/e Emne Bind
Jenssen, Øyvind
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:14
Utgivelse nr:188
År:1975
Fra/Til side:294 - 299
Garden Laukvik i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:8
Utgivelse nr:353
År:1949
Fra/Til side:39 - 44
Gården Hekkelstrand i Ofoten og Marmorbruddet på Hekkelstrand
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:9
Utgivelse nr:126
År:1955
Fra/Til side:376 - 387
Gården Taraldsvik i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:447 - 450
Lodve Lange’s gård
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:7
Utgivelse nr:89
År:1945
Fra/Til side:75 - 76
Sandstrandgodset i Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Straume, Rolv
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:10
Utgivelse nr:217
År:1959
Fra/Til side:251 - 253
Sør-Rollnes største skyldgård i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Stensen, Jermund
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:23 - 24
Om teigblanding og hopehav. ( tilsvar XX s. 22-23)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:20
Utgivelse nr:292
År:1997
Fra/Til side:24 - 25
Greipstad gard i Hillesøy
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:2
Utgivelse nr:19
År:1926
Fra/Til side:135 - 153
Gard og grend i sogeljos, Haug i Hadsel
Forfatter/e Emne Bind
Haug, Anna
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:2
Utgivelse nr:27
År:1928
Fra/Til side:437 - 445
Tussøya, gards- og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:3
Utgivelse nr:38
År:1932
Fra/Til side:401 - 410
Tussøya. Gards - og ættesoga
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:432 - 437
Liland i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:410 - 417
Frå ættegarden og heimegrenda.
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:5
Utgivelse nr:70
År:1940
Fra/Til side:465 - 470
Gårdsnavne i Malangen
Forfatter/e Emne Bind
Ladnes, B
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:6
Utgivelse nr:73
År:1941
Fra/Til side:76 - 77
Ervik fogdgard og Jens Holmboes rydningssoga i Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Ruud, Edvard J.
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:268 - 276
Bjelgam i Ofoten
Forfatter/e Emne Bind
Røger, Magnus
Gardar og gardsdrift
Einskildgardar
Bind nr:6
Utgivelse nr:78
År:1942
Fra/Til side:277 - 281