Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Kjerke - Allmenn historie


Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:167
År:1970
Fra/Til side:33 - 51
Befolkningsforhold og kirkebygging nord for Malangen i eldre middelalder (frh)
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:13
Utgivelse nr:168
År:1970
Fra/Til side:69 - 87
Hålogalands første biskop
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:9
Utgivelse nr:125
År:1955
Fra/Til side:344 - 346
Innførelsen av kristendommen i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:8
Utgivelse nr:113
År:1952
Fra/Til side:445 - 446
Kjerkehelg i gamle dagar
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:349 - 351
Kjerkehelg kring århundreskiftet (1900)
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Bendiks
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:15
Utgivelse nr:206
År:1980
Fra/Til side:351 - 353
Lestadianismen på 1860-tallet
Forfatter/e Emne Bind
Svebak, Kåre
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:14
Utgivelse nr:195
År:1977
Fra/Til side:523 - 548
Om de første kirkene i Vågan og på Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Bertelsen, Reidar
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:19
Utgivelse nr:283
År:1994
Fra/Til side:207 - 215
Thomas von Westen og Finnemisjonen i Nord-Noreg
Forfatter/e Emne Bind
Solvang, Jens
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:7
Utgivelse nr:102
År:1948
Fra/Til side:547 - 556
“Den onde ånd i Andenes”. Ei melding frå prost Jens Hveding til biskop Eyler Hagerup i 1734
Forfatter/e Emne Bind
Hallan, Nils
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:10
Utgivelse nr:220
År:1959
Fra/Til side:351 - 356
Det kirkelige forvaltningssystem på Karlsøy 1825-1970
Forfatter/e Emne Bind
Bratrein, Håvard Dahl
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:23
Utgivelse nr:348
År:2011
Fra/Til side:237 - 253
Biskop Schønheyders visitatsberetning for Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:3
Utgivelse nr:39
År:1932
Fra/Til side:443 - 447
Den første kirkeordning i Nordland efter reformasjonen
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:40
År:1933
Fra/Til side:15 - 21
Notater om ymse pr.gjeld i Nordland
Forfatter/e Emne Bind
Karlsen, Jørgen
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:4
Utgivelse nr:45
År:1934
Fra/Til side:191 - 194
kirkenes landsskyldgods i Hålogaland
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:68
År:1940
Fra/Til side:402 - 404
Krongods, kyrkjegods og klostergods i Senja fogderi
Forfatter/e Emne Bind
Heide, Hjalmar
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:5
Utgivelse nr:133
År:1940
Fra/Til side:405 - 406
Kunsthistoriske spor etter tørrfiskhandelen i Lofoten og Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Bergesen, Rognald H.
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:93 - 103
Kunsthistoriske spor etter tørrfiskhandelen i Lofoten og Vesterålen
Forfatter/e Emne Bind
Bergesen, Rognald H.
Kjerke
Allmenn historie
Bind nr:24
Utgivelse nr:363
År:2013
Fra/Til side:93 - 103