Om Håløygminne

Aktuelt

Forfatterveiledning

Søk i arkivet

Kontakt

Etter over 100 år med Eidnesfamilien vil Håløygminne fra 2021 bli en del av Sør-Troms Museum. Vidkunn Eidnes vil fortsatt sitte i redaksjonen, men produksjonen og administrasjonen vil være Sør-Troms Museum sitt ansvar. Det er med stor respekt og litt ærefrykt at museet overtar dette kunnskapstunge kulturminnet. Håløygminne vil fortsette i samme format som før og med fire hefter i året. Vi ønsker nye og gamle abonnenter og skribenter velkommen til å ta kontakt på hminne@stmu.no

Sør-Troms Museum
Trondenesveien 122
9404 Harstad
77018380
hminne@stmu.no

Vidkun Eidnes

415 09 608

v.eidnes@frisurf.no

Kjerke - Trondenes kjerke


Trondenes Jordebok ( jfr.retting b.9 s 279)
Forfatter/e Emne Bind
Seip, Didrik Arup
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:121
År:1954
Fra/Til side:145 - 183
Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Heber, Gustav
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:123
År:1954
Fra/Til side:277 - 279
Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Korneliussen, Kr.
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:9
Utgivelse nr:124
År:1954
Fra/Til side:304 - 305
Trondenes kall - et ettertraktet embede
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:110
År:1951
Fra/Til side:355 - 363
Var Trondenes kirke en kollegiatkirke i senmiddelalderen?
Forfatter/e Emne Bind
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:335 - 345
Prost Simon Kildals “Pro Memoria” om Trondenes kjerke i 1810
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Lysaker, Trygve
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:14
Utgivelse nr:196
År:1977
Fra/Til side:573 - 584
Gamalt frå Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Sandness, Ottar
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:8
Utgivelse nr:111
År:1951
Fra/Til side:373 - 379
Omkring alterskapa i Trondenes kjerke (rettingar XVII s 444)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:255
År:1987
Fra/Til side:346 - 360
Bumerker og håndverkermerker i Trondenes kirke
Forfatter/e Emne Bind
Johansen, Tore Einar
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:318
År:2003
Fra/Til side:281 - 288
Trondenes kjerke - ei “forsvarskjerke” ?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:18
Utgivelse nr:266
År:1990
Fra/Til side:229 - 230
Kunsten langs leia i nord - og i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:279
År:1993
Fra/Til side:93 - 104
Trondenes kirke - et stilhistorisk oversyn
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Torgeir
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:13
Utgivelse nr:172
År:1971
Fra/Til side:189 - 202
“Laugen-området i Trondenes - eit nordnorsk Maihaugen?”
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:251
År:1986
Fra/Til side:217 - 224
Kvar ligg Trondens kjerke?
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:342 - 342
Tanker om hvordan Nord-Hålogaland Stiftsgård,Trondenes. Tanker om hvordan Nord-Hålogaland Stiftsgård,Trondenes
Forfatter/e Emne Bind
Aas, Per
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:65 - 66
Nord-Hålogaland stiftsgård på Trondenes 1972-1997
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:29 - 64
Møtestedet ( Stiftsgården, Trondenes)
Forfatter/e Emne Bind
Joachimsen, Kjell
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:66 - 67
Stiftsgården på Trondenes - visjoner og realiteter
Forfatter/e Emne Bind
Steinholt, Ola
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:20
Utgivelse nr:293
År:1997
Fra/Til side:67 - 68
Trondenes kjerke i søkelyset
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:16
Utgivelse nr:229
År:1981
Fra/Til side:55 - 56
“Talende murer” -som ikkje alltid blir forstått ( + s 366)
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:21
Utgivelse nr:320
År:2003
Fra/Til side:343 - 347
Om tårna på Trondeneskjerka og kalenderen
Forfatter/e Emne Bind
Seim, Hermod
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:19
Utgivelse nr:281
År:1994
Fra/Til side:165 - 166
Er Trondenes kirke bygget over et gammelt offersted
Forfatter/e Emne Bind
Steinholt, Helge
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:245
År:1985
Fra/Til side:61 - 64
Trondenes kirkested i mellomalderen
Forfatter/e Emne Bind
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:17
Utgivelse nr:258
År:
Fra/Til side:426 - 435
Utgravingene på Trondenes prestegård
Forfatter/e Emne Bind
Ramstad, Yngvar
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:11
Utgivelse nr:144
År:1964
Fra/Til side:269 - 275
A propos Trondenes kjerke som «merkevare» for Harstad
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:382 - 382
Apropos «Den vanskelege historia»
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:332
År:2006
Fra/Til side:192 - 192
Den vanskelege historia. På villspor i Trondenes kjerke
Forfatter/e Emne Bind
Eidnes, Asbjørn
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:331
År:2006
Fra/Til side:137 - 140
Harstads største mulighet for merkevarebygging
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Gunnar E.
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:376 - 381
Trondeneskirka – maktens tinde i nord
Forfatter/e Emne Bind
Kristiansen, Gunnar E.
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:22
Utgivelse nr:340
År:2008
Fra/Til side:371 - 375
Skipsristninger bak hovedalteret i Trondeneskirka
Forfatter/e Emne Bind
Hesjedal, Anders
Bertelsen, Reidar
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:23
Utgivelse nr:349
År:2011
Fra/Til side:261 - 267
Jordegods tilhørende rondenes Kirke anno 1350-70, Trondenes jordebok
Forfatter/e Emne Bind
Mikkelsen, Rolf
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:4
Utgivelse nr:48
År:1935
Fra/Til side:288 - 289
Benedic domine...
Forfatter/e Emne Bind
Olsrud, Leidulf
Kjerke
Trondenes kjerke
Bind nr:25
Utgivelse nr:383
År:2018
Fra/Til side:251 - 253